Lid worden van de club.

-------------------------------------------------------------------------

Privacy-verklaring T.C. Eynderveld

Klik hier voor onze privacy-verklaring.

-------------------------------------------------------------

Inschrijven en inschrijfgeld.
Iedereen die lid wordt van de club betaalt  € 5,- inschrijfgeld, ook als hij al eens eerder lid is geweest. Inschrijving vindt plaats bij de ledenadministratie (Marjon Heijnen, Ahrensburgerstraat 38, 6034 RX Nederweert-Eind of Cor Hendriks, St. Gerardusstraat 7d,  6034 SH te Nederweert-Eind). Er wordt een formulier in met alle benodigde gegevens ingevuld. Als men bij de inschrijving direct betaalt of een betalingsopdracht overhandigt, kan men onmiddelijk de baan op. Het Rabobankrekeningnummer van T.C. Eynderveld is NL32RABO0135591996. Om lid te worden dient één recente pasfoto te worden ingeleverd. Deze foto wordt gedigitaliseerd weergegeven op het lidmaatschapspasje.

Klik hier(voor word-versie) of hier(voor pdf-versie) om het inschrijfformulier al op te vragen, af te drukken en in te vullen.

Bij inschrijving ontvangt men het volgende:

 • Het clubblad
 • Reglementenboekje
 • Tijdelijk lidmaatschapspasje

Lidmaatschapspasjes
De lidmaatschapspasjes (KNLTB-spelerspasje met foto) worden in de maand maart afgegeven. Alle nieuwe leden krijgen een door de club vervaardigd pasje tot het KNLTB creditpasje beschikbaar is. (In de regel duurt dit ongeveer drie weken.)
Met ingang van 2024 zullen deze passen alleen digitaal beschikbaar zijn.


Categoriebepaling en contributie 2024

Categorie-club

Leeftijd

Contributie

Pupillen
Junioren
Senioren
Steunend lid
Slapend lid

0 t/m 10 jaar
11 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
n.v.t.
n.v.t.

€               32,00
€               81,50
€             154,00
€               10,00
€               20,00

Peildatum is 1 januari van het contributiejaar.
Reductie bij meerdere gezinsleden.
Gezinslid dient op het zelfde adres te wonen!!
3e gezinslid  € 5,-
4e gezinslid  € 7,-
5e en meer gratis. (Dit geldt voor het jongste familielid)

Later lid worden? Dat kan!
Wordt je later in het jaar lid dan krijg voor elke maand later een reductie:
Reductie Senioren : 10,00  per maand
Reductie Junioren : €  5,00  per maand
Reductie Pupillen  : 2,00  per maand

Studenten regeling
Studenten, niet woonachtig in Nederweert en die van maandag t/m vrijdag geen gebruik kunnen maken van de tennisbanen, kunnen een korting bedingen van 50% op de contributie. Zij dienen een bewijs van huisvesting en een studentenpas te overleggen.

Proeflidmaatschap
Als je bekenden hebt die willen kennismaken met deze leuke sport voor jong en oud en met onze vereniging, dan kunnen zij eenmalig gebruik maken van een voordelig proeflidmaatschap van twee maanden. Men betaalt daarvoor slechts € 25,-.

Dagpas
De dagpassen en de introducékaarten) zijn verkrijgbaar bij:
Marjon Heijnen, Ahrensburgerstraat 38, Eind. Tel.: 634518
Marie-Louise Bruijnaers, Nassaustraat 19, Budschop, Tel.: 632884

Voor de dagpassen à 5,- euro en introducékaarten à 2,50 euro geldt het
volgende:

 • ze zijn alleen geldig op de ingevulde datum
 • ze zijn alleen geldig voor degene wiens naam op de pas/kaart staat
 • omdat de passen/kaarten niet overdraagbaar zijn, dient een gebruiker van een pas/kaart zich te kunnen legitimeren
 • ze zijn niet geldig op het moment dat er een activiteit is op de banen

Zomerlidmaatschap:
Het is mogelijk om met een pasje van een zomerlidmaatschap van 01 juni tot 01 september gebruik te maken van de tennisbanen van T.C. Eynderveld. Dit is in principe op alle dagen mogelijk. Het is echter raadzaam eerst na te gaan of er clubactiviteiten of competities op de banen gespeeld worden aangezien deze activiteiten voorrang hebben. Afhankelijk van het tijdstip van de activiteit is het wel mogelijk om evoor of erna gebruik te maken van de baan. Wanneer er maar op een baan tennisles wordt gegeven is het wel toegestaan om gebruik te maken van de baan erlangs.

Een zomerlidmaatschap is verkrijgbaar bij de ledenadministratie (Marjon Heijnen, Ahrensburgerstraat 38, Nederweert Eind tel: 0495-634518) het kost € 40,= en is geldig van van 01 juni tot 01 september. Bij een zomerlidmaatschap komt men niet op de ledenlijst en hoeft men geen inschrijfgeld te betalen. Mocht men aansluitend alsnog volledig lid willen worden, dan wordt het zomerlidmaatschap met de te betalen contributie verrekend. Om gebruik te maken van onze tennisbanen dient men zelf voor de juist sportkleding, tennisracket en ballen te zorgen.

Slapend lidmaatschap.

Er zijn twee soorten slapende lidmaatschappen:

 • Leden die vooraf al weten dat ze het komende jaar door lichamelijke ongemakken voorlopig niet aan tennissen toekomen. Deze leden moeten dit zelf kenbaar maken voor aanvang van het seizoen. Er wordt voor hen bij de KNLTB een pasje aangemaakt en zij krijgen dezelfde post als de andere leden. Vanaf de tijd dat er dan getennist wordt, moet volgens de regels de contributie betaald worden. De kosten zijn € 20,-.
  Bij bijzondere situaties bekijkt het bestuur welke oplossing redelijk is.
 • Leden die de club een warm hart toedragen. Zij krijgen elk jaar het jaarverslag en het clubblad. Op deze manier blijft men op de hoogte en wordt de vereniging ondersteund.  Natuurlijk zijn deze “slapers” van harte welkom op ons tennispark. De bijdrage hiervoor is € 10,-.

Opzeggen lidmaatschap.
Dit moet voor 1 december gebeuren omdat het bestuur voor het nieuwe jaar de ledenlijst moet doorgeven aan de KNLTB. Na 1 januari moet de vereniging voor elk lid op die ledenlijst de contributie aan de KNLTB afdragen.

Betaling contributie.
In de maand januari wordt een nota gestuurd. Deze kunt u voldoen via de bank of contant bij de penningmeester. Nieuwe leden kunnen bij aanmelding ook betalen bij Marjon Heijnen of Cor Hendriks.

Borg sleutel.
Bij de ledenadministratie (Marjon Heijnen of Cor Hendriks) is een sleutel verkrijgbaar tegen een borg van € 5,-. Bij opzegging van het lidmaatschap dient men de sleutel weer in te leveren en krijgt men de borg terug.
Met deze sleutel kan men binnen om de lampen aan te maken en gebruik te maken van het toilet en/of de douche.

Wanneer en hoe wordt men lid van de KNLTB?
Iedereen die lid wordt van de club wordt ook lid van de bond; hier zorgt de club voor. Hierdoor kan men meedoen aan competities en/of toernooien die georganiseerd worden door de KNLTB en/of andere clubs die ook lid zijn van de KNLTB. De kosten van het lidmaatschap van de bond betaalt de club.

Tennissen met een introducé.
Wil je als lid van T.C. Eynderveld tennissen met een vriend of familielid welke NIET lid is van de club, dan kan dit door een introducékaartje te kopen. Voor introducees van 18 jaar en ouder kost een kaartje € 2,50 en tot 18 jaar  € 1,25.  Een introducé mag maar maximaal vijf keer per jaar voor dit gereduceerde tarief spelen.

Niet-leden hebben ook de mogelijkheid om te tennissen met een ander niet-lid. Voor de groep "niet-leden" is het mogelijk om een dagpas te kopen à € 5,= per persoon per dag.

De dagpassen en de introducékaarten) zijn verkrijgbaar bij:
Marjon Heijnen, Ahrensburgerstraat 38, Eind. Tel.: 634518
Marie-Louise Bruijnaers, Nassaustraat 19, Budschop, Tel.: 632884

Voor de dagpassen à 5,- euro en introducékaarten à 2,50 euro geldt het volgende:

 • ze zijn alleen geldig op de ingevulde datum
 • ze zijn alleen geldig voor degene wiens naam op de pas/kaart staat
 • omdat de passen/kaarten niet overdraagbaar zijn, dient een gebruiker van een pas/kaart zich te kunnen legitimeren
 • ze zijn niet geldig op het moment dat er een activiteit is op de banen

Het betreden van de banen is dus alleen toegestaan aan leden met een ledenpas, introducées met een introducékaart en niet leden met een dagpas.

Iedereen wordt vriendelijk verzocht om zijn of haar ledenpas, introducékaart of dagpas op te hangen rechts bij het infobord onder het juiste baannummer en de bijhorende klok in te stellen op de begintijd alvorens de baan te betreden. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wie er wel en niet toestemming hebben om op onze banen te tennissen.

 

E-mail
We maken nu al een aantal jaren gebruik van de mogelijkheid om per e-mail uitnodigingen voor toernooien en allerlei andere activiteiten te versturen. Leden kunnen zich via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ook weer digitaal aanmelden voor activiteiten e.d. Dit blijkt in de praktijk geweldig goed en snel te werken en het bespaart naast veel tijd, ook nog de nodige kosten.

Denk er wel aan dat wanneer u verandert van e-mailadres, u uw nieuwe adres ook weer doorgeeft aan Marjon Heijnen!

Onze website
U vindt op onze site allerlei aanvullende informatie over onze vereniging, competities en foto’s van activiteiten. Heeft iemand ideeën over de opzet van onze site, laat het dan even weten.

Als u een foto wilt hebben die op onze site staat, dan kunt u een mailtje sturen. U krijgt dan via e-mail dezelfde foto(’s) met een hogere resolutie toegestuurd.

Reglementen .
In de kantine ligt een map met reglementen. Het betreft:
1.  Huishoudelijk reglement.
2.  Baanreglement.
3.  Competitiereglement.
4.  Kantinereglement.
5.  Consumptiereglement.

Dit boekje blijft geldig tot het wordt vernieuwd. Nieuwe leden ontvangen een exemplaar na inschrijving.

Regels voor het tennissen.

 • Zorg ervoor dat u het pasje afhangt. Als dat niet is gebeurd, dan kunt u reglementair door de volgende spelers van de baan gestuurd worden. Vervelende situaties kunnen hierdoor ontstaan.
 • Zet de klok wanneer u begint te spelen op de juiste tijd.
 • Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht.
 • Het bankje op de banen mag niet door “supporters” gebruikt worden. Dit is ook voor de eigen veiligheid. Met name jeugdige niet-leden doen dit, waarbij ze zich van geen kwaad bewust zijn. Een ongelukkig geslagen bal van een speler kan voor veel narigheid zorgen. Alle leden van de club kunnen hen hier op wijzen als het bankje door kijkers gebruikt wordt.
 • Als u niet ziet of er na u nog gespeeld zal worden, dan moet u de baan vegen.
Jeugdsportfonds Limburg

Stichting Jeugdsportfonds Limburg creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 21 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

In 2014 is door burgemeester en wethouders van de Gemeente Nederweert besloten om een overeenkomst voor vier jaar aan te gaan met het Jeugdsportfonds Limburg voor de periode 2014 t/m 2017. Jaarlijks wordt daaraan een gemeentelijke bijdrage verleend van € 7.000,--. Ook de Rabobank Weerterland en Cranendonck heeft besloten om gedurende de jaren 2014 t/m 2016 het Jeugdsportfonds met een bedrag van € 1.600,-- per jaar te ondersteunen voor de kinderen uit onze gemeente.
Voor wie?
Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? En ben je tussen de 4 en 18 jaar? Dan kan het Jeugdsportfonds je misschien wel helpen door je contributie en de  benodigde sportspullen te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdsportfonds  Limburg: 
http://limburg.jeugdsportfonds.nl/
Er zijn diverse intermediairs in onze gemeente, die kinderen kunnen verwijzen naar het Jeugdsportfonds. Dit betreft o.a. de Stichting Leergeld. Ook jongerenwerkers, directies onderwijs, huisartsen, jeugdzorginstellingen en CJG zijn intermediairs voor het Jeugdsportfonds.

Privacy-verklaring T.C. Eynderveld

Klik hier voor onze privacy-verklaring.