PDF Afdrukken E-mail

Commissies:

Jeugdcommissie:
Per 01 januari 2017 opgeheven, omdat er geen jeugdleden meer zijn.

Commissie Baanonderhoud:
Leden:


Nico Jochems
Ben Gubbels
Lars Raemakers


545974
06-38827388
06-15636672

Wedstrijd-toernooicommissie:
Leden:


Berlinde Mennen
Marleen Caris
Cheryl Jochems
Carmen de Wit
Ben Gubbels


06-27455712
626524
06-46551671
06-38000104
06-38827388

Kantinecommissie:
Leden:


Berlinde Mennen
Anita van Nieuwenhoven
Helma Jochems
Rob Caris


06-27455712
626629
545974
06-17012160

Competitiecommissie:
Bestuurslid:
Leden:


Will van Deursen
Marleen Caris
Rob Caris


625057
626524
06-17012160

Sponsorcommissie:
Leden:


Jac Mennen
Vacature!!


06-22541749

Overige taken:

Ledenadministratie:

Marjon Heijnen

634518

Onderhoud Kantine:

Jac Mennen

06-22541749

Competitieleider:

Monique Greijmans

06-38289542

Spellenuur/Tenniskids

Ben Gubbels

0475-493732
06-38827388

Beheer website:

Will van Deursen

625057

Organisatie tennislessen:

Anita van Nieuwenhoven

06-24746057

Tennisleraar:

TMLOrganisatie Eyndervelddubbel:

Wedstrijdtoernooicommissie

Introducékaartjes/Dagpasjes

Marjon Heijnen
Marie-Louise Bruijnaers
Natascha Heijnen

634518
632884
626593

Er zijn nog vacatures in het bestuur en diverse commissies.

Meer handen maken licht werk en dan blijft het ook voor iedereen leuk om te doen. Aarzel niet en meld je aan!